نسخه ۱۸ اسفند نرم افزار حسابداری آسمان

نسخه ۱۸ اسفند نرم افزار حسابداری برنامه آسمان دارای تغییرات زیر است

نکته : منظور از نوع حساب : دارائی ، بدهی ، سرمایه ، درآمد، هزینه ، سایر و حساب های انتظامی می باشد که در حساب رسی حرفه استفاده می شود

جهت دانلود نسخه جدید نرم افزار حسابداری آسمان اینجا را کلیک کنید