ویندوز تن


در صورتی که قصد دارید نرم افزار برنامه حسابداری را در ویندوز ده نصب و اجرا کنید، پس از نصب نرم افزار و اجرای آن با پیامی از سوی نرم افزار حسابداری روبرو خواهید شد. کافیست طبق فیلم زیر عمل کرده تا زبان ویندوز شما به شکل صحیح تنظیم شود. […]

تنظیم زبان فارسی ویندوز ده جهت نرم افزار حسابداری