دفتر مالی


در برنامه حسابداری آسمان شما می توانید تا هزار دفتر مالی مجزا ایجاد کنید. این دفاتر مالی دارای سیستم کاملا مستقل هستند و هرگونه اطلاعات حسابداری در آنها جداست اما قابلیت انتقال مانده حساب ها از یک دفتر مالی به دفتر مالی دیگر امکان پذیر است. هنگام نصب نرم افزار […]

دفتر مالی در نرم افزار حسابداری