حواله بانکی


ثبت سند حسابداری حواله بانکی
در نسخه جدید نرم افزار حسابداری آسمان امکان ثبت حواله الکترونیکی به حساب افراد اضافه شده است همانطور که در عکس مشاهده می کنید ، در این فرم مستقیما مبلغ حواله از حساب بانکی شما به حساب شخص منتقل می شود و نیازی به استفاده از موجودی وجه نقد جهت […]

ثبت سند حواله بین بانکی