فاکتور اداره دارائی


فاکتور فروش
در نسخه ۲۵ تیر ماه امکان صدور فاکتور دارائی به طور کامل فعال شد و شما می توانید به راحتی و طبق تصاویر زیر مشخصات شرکت خود و مشتری را تنظیم کنید و سپس به راحتی فاکتور فروش را چاپ کنید ابتدا با کلیک روی تیتر آبی پر رنگ در […]

صدور فاکتور فروش اداره دارائی