خرید و فروش


نرم افزار خرید و فروش حسابداری آسمان
تقریبا خرید و فروش یک عملیاتی ضروری در بیشتر شرکت ها و در تمامی شرکتهای بازرگانی می باشد. عموما فروش یک کالا با قیمت بالاتر قیمت خرید همان کالا انجام می شود تا از این تراکنش یک سودی نصیب شرکت شود. نرم افزارهای زیادی در بازار جهت کتنرل حسابداری موجود […]

نرم افزار خرید و فروش