قیمت گذاری کالاها

در یک سیستم حسابداری قیمت خرید و فروش کالا مهم می باشد به این دلیل که اشتباه در ثبت آنها در هنگام صدور فاکتور می تواند باعث ضرر و زیان زیادی شود. بنابراین ثبت درست و دقیق قیمت کالا در جهت صدور فاکتور خرید و فروش باعث راحتی، سرعت و دقت اپراتور فروش و صندوق دار فروش می شود.

ثبت قیمت کالا

در نرم افزار حسابداری آسمان دو راه جهت ثبت قیمت کالا وجود دارد:

  1. ثبت قیمت کالا در هنگام تعریف کد کالا در فرم لیست کالاها
  2. ثبت اتوماتیک قیمت خرید و فروش توسط نرم افزار حسابداری در هنگام ثبت فاکتور خرید و فروش

نکته اول: توجه کنید که هنگامی که شما قیمت کالاها را در هنگام تعریف و کدبندی کالاها تعیین کنید، در هنگام صدور فاکتور خرید و فروش، آن قیمت بصورت پیش فرض در ستون قیمت کالا توسط نرم افزار تایپ می شود ولی شما می توانید آن را تغییر دهید. سپس در صورتی که فاکتور را ثبت کنید و قیمت پیش فرض را تغییر داده باشید، توسط نرم افزار قیمت جدید جایگزین قیمت پیش فرض قبلی می شود.

نکته دوم : نرم افزار حسابداری تمامی قیمت های یک کالا را برای مشتریان مختلف ضبط می کند. به عنوان مثال اگر شما فروشگاه کفش داشته باشید و یک نمونه کفش را به دو مشتری متفاوت به دو قیمت متفاوت فاکتور کنید. نرم افزار هر دو قیمت متفاوت را ضبط و نگهداری می کند و در فاکتور های بعدی اگر همان کفش را برای مشتری اول در فاکتور وارد کنید، ابتدا نرم افزار لیست قیمت های ذخیره شده آن کالا را چک می کند و اگر به نام همان مشتری و آن کالا فاکتوری قبلا ثبت شده باشد. آخرین قیمت فاکتور شده را در فاکتور وارد می کند ولی در صورتی که فاکتوری پیدا نشد، قیمت پیش فرض کالا را در فاکتور وارد می کند.

ثبت قیمت کالا در کدبندی کالاها

هنگامی که شما فرم تعریف کالاها را اجرا می کنید و کلید ایجاد کالای جدید را کلیک می کنید در فرم وارد کردن مشخصات کالای جدید، دو کادر قیمت را مشاهده می کنید. به تصویر زیر توجه کنید:

تعریف کالای جدید در نرم افزار

همانطور که در این فرم مشاهده می کنید، قیمت خرید دارای یک کادر می باشد، اما دو کادر قیمت فروش می بینید:

  1. قیمت فروش جزئی کالا
    • این قیمت تا زمانی اعتبار دارد که تعداد فروش کمتر یا مساوی تعداد مشخص شده در کادر تعداد فروش جزئی می باشد.
  2. قیمت فروش عمده کالا
    • این قیمت هنگامی اعتبار پیدا می کند که تعداد فروش کالا در یک فاکتور فروش از مساوی یا بیشتر از تعداد مشخص شده در کادر “قیمت فروش از تعداد” در قسمت قیمت فروش به صورت عمده باشد