موجودی اولیه کالا و فاکتور خرید

موجودی اولیه کالا شامل کالای موجود در انبار شما در هنگام شروع دفتر مالی (دوره مالی) می باشد و این اصطلاح شما خرید و ثبت فاکتور خرید نمی باشد.

هنگامی که شما دفتر مالی خود را در نرم افزار حسابداری آسمان ایجاد می کنید، ابتدا باید سرمایه اولیه خود را که شامل موجودی وجه نقد، حسابهای بانکی و کالا می باشد را در سیستم حسابداری آسمان ثبت کنید
بنابراین ابتدا در روز اول تمامی کالاهای موجود در انبار را شمارش و محاسبه کنید و ثبت در فرم ثبت موجودی اولیه کالا وارد کنید
جهت دسترسی به فرم ثبت موجودی اولیه کالا از منوی ثبت موجودی اولیه، روی منوی موجودی اولیه کالا کلیک کنید

طبق شکل زیر

فرم موجودی اولیه کالا
موجودی اولیه کالا

توجه مهم: پس از ثبت موجودی اولیه کالا، از روزهای بعدی به هیچ عنوان فرم ثبت موجودی اولیه را اجرا نکنید و با هر کالایی که با خرید به مجموعه تجاری شما وارد می شود، از فرم ثبت فاکتور خرید استفاده کنید

با ثبت هر فاکتور خرید مقدار کالا به موجودی انبار اضافه می شود.

مشاهده گزارش کالاها و موجودی انبارها

جهت مشاهده موجودی انبار ها به هیچ عنوان مجددا فرم ثبت موجودی اولیه را اجرا نکنید (این اشتباه رایج بیشتر کاربران نرم افزار حسابداری می باشد)
جهت مشاهده موجودی کالاها و گزارش مقدار موجودی انبارها از منوی گزارشات ، منوی گردش کالاها را کلیک کنید و اجرا کنید
طبق شکل زیر

گزارش موجودی اولیه کالا

گزارش موجودی اولیه کالا

توجه کنید که در نرم افزار حسابداری آسمان با هر ثبت فاکتور خرید ، فقط از گزارش کالاها جهت اطلاع از موجودی انبارها استفاده کنید و فرم ثبت موجودی اولیه کالا یک بار در اول دوره مالی فقط اجرا می شود.