ثبت فاکتور فروش اقساط

فروش اقساطی کالا یکی از موارد مورد نیاز هز فروشگاهی می تواند باشد.  ثبت فاکتور اقساط و پیگیری دریافت اقساط فاکتور در سررسید تعیین شده، با حسابداری دفتری کاری زمانگیر و غیر دقیق می باشد. غیر دقیق به دلیل محاسبه بهره اقساط و زمانگیر به دلیل صورت برگ اقساط و نوشتن آنها روی کاغذ.

در نرم افزار حسابداری آسمان، شما می توانید در فرم ثبت فاکتور فروش به راحتی مانده فاکتور را به اقساط دلخواه و با در نظر گرفتن بهره مورد نظر ثبت کنید و سپس دفترچه اقساط آن را چاپ کرده و به مشتری خود تحویل دهید.

روش ثبت فاکتور فروش اقساط

ابتدا ثبت فاکتور فروش را اجرا کنید و نام خریدار ، تاریخ صدور فاکتور، و اقلام کالاهای فاکتور را واردکنید

 

فاکتور فروش اقساطی

مرحله اول – ثبت اقلام کالا

 

سپس در همین فاکتور، در پایین صفحه، روی کلید “تعیین اقساط” کلیک کنید تا فرم اقساط به شکل زیر نمایش داده شود

فرم تعیین تعداد اقساط

همانطور که در این فرم مشاهده می کنید، امکان تعیین:

  • تعداد اقساط
  • درصد بهره ماهیانه
  • مشاهده مانده کل بعد از تقسط

وجود دارد. ابتدا تعداد اقساط (تعداد ماه های اقساط ) را مشخص کنید و سپره بهره ماهیانه اقساط و در آخر روی کلید “محاسبه اقساط” کلیک کنید تا جدول تکمیل شود.

مثال نمونه تقسیط با بهره و تعداد اقساط مختلف

مثال فرم تعیین تعداد اقساط - ش 1

تعداد اقساط ۱۰ ماه و بهره صفر درصد

 

مثال فرم تعیین تعداد اقساط - ش 2

تعداد اقساط ۱۰ ماه و بهره ۳ درصد

 

مثال فرم تعیین تعداد اقساط - ش 3

تعداد اقساط ۱۲ ماه و بهره صفر درصد و دارای مانده فاکتور

 

چاپ دفترچه اقساط

در فرم بالا، پس از مشخص شدن تعداد اقساط ماهیانه و درصد بهره اقساط، روی کلید “چاپ دفترچه اقساط” کلیک کنید تا دفترچه پرداخت اقساط خریدار به شکل زیر چاپ شود

چاپ دفترچه اقساط فروش