روش تنظیم زبان فارسی ویندوز ۷ (Windows 7)

تنظیم زبان فارسی ویندوز سون جهت اجرای نرم افزار حسابداری آسمان

 

۱- ابتدای روی کنترل پنل ویندوز خود کلیک کنید

تنظیم زبان فارسی ویندوز 7 - مرحله 1

۲- در سمت بالای کنترل پنل ویندوز خود حالت Large Icons را انتخاب کنید

 

به صورت زیر :

تنظیم زبان فارسی ویندوز 7 - مرحله 3

۳- روی آیکون Regional and Language کلیک کنید

 
تنظیم زبان فارسی ویندوز 7 - مرحله 4

۴- از پنجره باز شده Regional and .. روی لبه بالائی Administrative  کلیک کنید

طبق شکل زیر : 

تنظیم زبان فارسی ویندوز 7 - مرحله 6

 
۵- روی دگمه Change system locale کلیک کنید
 
پنجره ای شبیه شکل زیر باز می شود:

تنظیم زبان فارسی ویندوز 7 - مرحله 7

روی منوی Current system locale  کلیک کنید و از لیست باز شده Arabic-UAE را انتخاب
کنید

 تنظیم زبان فارسی ویندوز 7 - مرحله 8    

 

روی لبه Keyboard and Languages  کلیک کنید

تنظیم زبان فارسی ویندوز 7 - مرحله 9

روی change keyboard  کلیک کنید
سپس روی Add کلیک کنید

تنظیم زبان فارسی ویندوز 7 - مرحله 10
  

از روی پنجره باز شده زبان فارسی را انتخاب کنید و کلیک OK را بزنید

تنظیم زبان فارسی ویندوز 7 - مرحله 11