طرز عملکرد اسناد حسابداری فرم های آماده

هنگامی که شما می خواهید در سیستم حسابداری آسمان یک عملکرد حسابداری خود را ثبت کنید نظیر فروش کالا، پرداخت وجه به مشتریان ، به دو روش زیر می توانید عمل کنید :

  1. استفاده از فرمهای آماده مخصوص عملیات
  2. استفاده از ثبت سند حسابداری دوبل یا معین

روش ۱- دقیق ترین و سریع ترین حالت وارد کردن اطلاعات حسابداری است که در آن به صورت ساده فقط مقدار وجوه عددی و طرف حساب فاکتوها را وارد کنید و با زدن کلید ثبت ، تمامی حساب ها دفتر کل و معین تنظیم و اسناد دوبل حسابداری مربوط به آن عملکرد در کمتر از یک ثانیه ثبت و ذخیره می شوند،

    
مثال ثبت دریافت نقدی :

فرض کنید آقای احمد نمونه مبلغ ۲۰۰۰۰۰۰ ریال به شما پرداخت می کند و شما می خواهید این مبلغ را در برنامه ثبت کنید تا هم به حساب آقای احمد نمونه برود و او این مبلغ را طلب کار
شود و هم به حساب سرمایه شما برود و موجودی نقدی صندوق شما افزایش پیدا کند
کافی است فرم دریافت نقدی را اجرا و در ردیف پرداخت کنندگان نام احمد نمونه را انتخاب را وارد کرده و مبلغ ۲۰۰۰۰۰۰ ریال را در ستون مقدار وجه نقد وارد کنید و سپس کلید ثبت را بزنید و
تمام.
به محض  زدن کلید ثبت بقیه کارها توسط برنامه حسابداری آسمان انجام خواهد شد نظیر تنظیم سند حسابداری و افزایش موجودی صندوق ، ثبت سند حسابداری دوبل این دریافت نقدی ، طلب کار کردن حساب احمد و افزایش موجودی سرمایه نقد
بنابراین جهت کار کردن با نرم افزار برنامه حسابداری و انبارداری آسمان شما  نیازی به داشتن تخصص حسابداری ندارید و کافی است اعمال تجاری و داد و ستد های مالی روزانه خود را به سادگی وارد برنامه کنید و تنظیم مانده حساب ها و سند دوبل حسابداری را به عهده نرم افزار آسمان بگذارید
 


روش ۲- ثبت سند حسابداری دوبل است که در این حالت با اجرای فرم سند حسابداری شما می توانید عملکرد خود را به صورت یک یا چند سند دوبل وارد کرده و ثبت کنید اما در این حالت در صورتی که سر فصل و کد معین مربوطه را اشتباه انتخاب کنید باعث ایجاد اختلاف خواهد شد

بنابراین این حالت ثبت سند دوبل مخصوص حسابداران حرفه ای می باشدو از سرعت اجرای پائین در وارد کردن اطلاعات و ارقام برخودار است و شما در وارد کردن اعداد،انتخاب نوع بدهکار و بستانکار ارقام ،انتخاب سر فصل کل و معین مناسب باید دقت کافی داشت