ثبت فاکتور خدمات

در صورتی که شما شرکت ارائه کننده خدمات دارید ، و یا بیشتر با ارائه خدمات و سرویس به مشتریان خود سر و کار دارید و با فروش و عرضه کالا سروکار زیادی ندارید، می توانید خدمات ارائه شده به مشتری را در برنامه حسابداری در فرم مخصوص آن ثبت کنید. به عنوان مثال خدماتی شامل: مشاوره خرید، کارشناسی، تعمیرات، تعویض قطعات، حمل بار، عکسبرداری، ..

توجه داشته باشید که:

  • با ثبت هر فاکتور ارائه خدمات، مبلغ فاکتور به حساب سود ناخالص شما خواهد رفت و شخص دریافت کننده خدمات بابت جمع مبلغ آن فاکتور به شما بدهکار خواهد شد.
  • با ثبت هر فاکتور دریافت خدمات، مبلغ فاکتور به حساب هزینه شما خواهد رفت و شخص ارائه کننده خدمات بابت جمع مبلغ آن فاکتور از شما بستانکار خواهد شد.

مثال فاکتور های خدمات ارائه شده و دریافت شده

فرض کنید شما یک شرکت حمل و نقل را اداره می کنید، و چند راننده با خودرو های باربری که خود مالک آن هستند، به سفارش شما ، بار برای مشتریان شما حمل می کنند. در واقع به دلیل اینکه شما دارای محل کسب و تابلو هستید، مشتریان به شما مراجعه می کنند و سفارش حمل بار خود را می دهند و شما این خدمات را توسط رانندگانی که خود ملک خودرو هستند انجام می دهید

انجام ثبت فاکتور های خدمات: ابتدا جهت مشتری صاحب بار یک فاکتور ارائه خدمات صادر می کنید، پس صاحب بار به شما بدهکار می شود و مبلغ فاکتور به حساب سود ناخالص شما اضافه می شود. مرحله بعد شما حمل بار را به راننده سفارش می دهید و یک فاکتور دریافت خدمات از راننده صادر می کنید و راننده بابت کرایه حمل از شما بستانکار می شود و مبلغ کرایه به حساب هزینه ها اضافه می شود.

بنابراین ، سود خالص شما برابر با ماالتفاوت جمع مبلغ فاکتور ارائه شده و دریافت شده خواهد شد.

مثال:

  • مبلغ فاکتور ارائه خدمات حمل به صاحب بار : ۲۵۰۰۰۰ تومان (سود ناخالص)
  • مبلغ فاکتور دریافت خدمات حمل بار توسط راننده: ۱۸۰۰۰۰ تومان (هزینه ناخالص )
  • سود خالص برابر با ۲۵۰۰۰۰ منهای ۱۸۰۰۰۰ تومان = ۸۰۰۰۰ تومان

 

 

روش ثبت فاکتور خدمات

ابتدا حالت خدماتی برنامه حسابداری را انتخاب کنید

انخاب حالت برنامه حسابداری در نرم افزار حسابداری آسمان
انتخاب حالت برنامه حسابداری در نرم افزار حسابداری آسمان

سپس در صفحه مرکزی منوی های مربوط به ثبت فاکتور ارائه خدمات و دریافت خدمات نمودار خواهد شد

حالت ثبت خدمات در برنامه حسابداری

 

با کلیک روی منوی “فاکتور ارائه خدمات” ، فرمی شبیه شکل زیر اجرا خواهد شد

فاکتور ارائه خدمات