نحوه تنظیم و فعال سازی زبان فارسی در ویندوز XP

در اولین اجرا برنامه حسابداری آسمان ،  زبان فارسی ویندوز شما را تست کرده و در صورتی که زبان فارسی ویندوز شما بطور کامل نصب نشده باشد سیستم آسمان نسبت به نصب و تکمیل زبان فارسی ویندوز شما اقدام خواهد کرد که در هنگام نصب زبان فارسی
ممکن سی دئی را که با آن ویندوز خود را نصب کرده اید بخواهد و پیغامی شبیه شکل زیر نمایش دهد

 درخواست سی دی ویندوز نصب اکس پی جهت نصب زبان فارسی برای نرم افزار حسابداری آسمان

توجه : سی دی نصب ویندوز شما را می خواهد نه سی دی نصب حسابداری آسمان را ، منظور سی دئی است که با آن قبلا ویندوز خود را نصب کرده اید

پس هنگامی که برنامه سی دی نصب ویندوز را از شما خواست آن را در درایو  CD-ROM قرار دهید و کلید تائید  [ OK]  را بزنید تا فایل های مورد نیاز جهت تکمیل و نصب زبان فارسی ویندوز شما در ویندوز شما نصب شود

توجه : ویندوز اکس پی و ۲۰۰۰ و ۲۰۰۳  خود داراری امکان زبان فارسی هستند که فقط کافی است شما آنها را با تنظیم ویندوز خود فعال کنید منظوز اینکه برنامه حسابداری آسمان زبان فارسی اورژینال ویندوز شما را فعال خواهد کرد و هیچ برنامه فارسی سازی روی ویندوز شما نصب نمی کند و باعث بهم ریختگی ویندوز شما نخواهد شد

پس از آن مرحله یک بار ویندوز خود را رستارت یا بوت کرده (Restart ) و سپس برنامه حسابداری و انبارداری آسمان را اجرا کنید