موجودی اولیه – ثبت مطالبات اشخاص

در سیستم حسابداری ،مطالبات اشخاص در واقع شامل جمع بدهی های شما به دیگران و جمع بستانکاری شما از دیگران است که پس از ثبت مطالبات اشخاص این و بصورت خودکار سند زده و به حساب آنها منظور خواهدشد. بنابراین هنگامی که شما گزارش حساب یک نفر را بررسی می کنید ،در صورتی که او جزو افرادی باشد که دارای سند موجودی اولیه هستند /ان مقدار بدهی و یا بستانکاری را در حساب او خواهید دید .

جهت ثبت مطالبات اول دوره حساب ها در صفحه مرکزی برنامه حسابداری آسمان در ستون وسط ردیف سوم کلیک کنید

منوی مطالبات اول دوره در حسابداری
هنگامی که شما روی منوی ثبت مطالبات اشخاص طبق اشخاص طبق شکل زیر کلیک میکنید ، 
فرمی شبیه زیر اجرا میشود

فرم ثبت مطالبات اول دوره اشخاص در نرم افزار حسابداری و انبارداری آسمان
در این فرم ابتدا تاریخ ثبت سند را از شما می خواهد
توجه کنید شما می توانید به هر تعداد بار فرم ثبت موجودی اولیه را اجرا کرده و میزان موجودی اولیه خود را کنترل کنید تا اگر روزی متوجه شوید که مقدار موجودی اولیه که در ابتدای دوره وارد کردید صحیح نبوده، نسبت به اصلاح آن به راحتی عمل کنید که سند حسابداری آن یک شماره خواهد بود و هر بار که آن را اصلاح و ثبت می کنید آن سند اصلاح خواهد شد.

تاریخ ثبت سند که قابل تغییر است نشان دهنده محل قرارگیری این سند بین سندها و بر اساس تاریخ یعنی اگر شما تاریخ ثبت موجودی اولیه را ۰۱/۰۱/۸۵ در نظر بگیرید …پس از ثبت سند ، سیستم آن را در روز ۰۱/۰۱/۸۵ ثیت خواهد کرد ، حتی اگر فاکتورها ،عملیات صندوق ، …. در تاریخ های بعد از ۰۱/۰۱/۸۵ ثبت کرده باشید ،
باز هم با ثبت مجدد موجودی اولیه و تنظیم تاریخ سند به ۰۱/۰۱/۸۵ محل قرارگیری سند به تاریخ ۰۱/۰۱/۸۵ در ترتیب قرارگیری اسناد حسابداری ثبت خواهد شد

پس از وارد کردن تاریخ و زدن کلید Enter به جدول لیست اشخاص وارد میشوید که در روی ستون که شخص طبق شکل برنامه منتظر وارد کردن کد حساب مورد نظر است در صورتی که حسابها را در ذهن دارید آن را وارد کنید و کلید Enter را بزنید ولی در صورتی که نمی دانید بدون وارد کردن رقمی و با زدن کلید Enter لیست حسابهای اشخاصی را که قبلا معرفی نموده اید را مشاهده خواهید کرد که با کلیدهای مکان نما روی نام حساب مورد نظر رفته و با زدن کلید Enter آن را انتخاب کنید که در این هنگام لیست اشخاص بسته شده و کد و نام حساب در ردیف جدول وارد می شود.

و سپس به ستون “بدهکار : یا “بستانکار ” رفته و مقدار بدهکاری یا بستانکاری شخصی را به خود وارد کنید .

 

مثال : حساب امیر در ابتدای دوره ی مالی به شما مبلغ ۱۲۰۰ ریال بدهکار است وحساب محسن در ابتدای دوره ی مالی از شما مبلغ ۳۵۰۰ریال طلبکار است و حساب علی در ابتدای دوره هیچ بدهکاری و یابستانکاری به ما ندارد به این صورت آنها را در جدول “ثبت مطالبات اشخاص در ابتدای دوره” وارد کنید .

می بینید که چون علی هیچگونه بدهی و یا بستانکاری ندارد احتیاجی  به وارد کردن حساب ندارد پس از وارد کردن لیست اشخاص بدهکار و بستانکار ،کلید ثبت را بزنید تا سند ثبت و موجودی دو وضعیت حساب اشخاص وارد شده در دفاتر تنظیم شود .

نکته: هنگامی که شما در فرم مانده حساب اشخاص ، مطالبات اول دوره را ثبت می کنید، سند دوبل حسابداری این مطالبات به صورت خودکار توسط سیستم نرم افزار آسمان ثبت خواهد شد و احتیاجی به ثبت سند حسابداری دوبل آن نیست