اصول نرم افزار حسابداری در یک نگاه

کلمه حسابداری در واژه به معنای محاسبه و در اقتصاد به معنای محاسبه مالی است              

در اولین برخورد با یک نرم افزار حسابداری می توان آن را در چهار کلمه خلاصه کرد:

= > دهنده = بستانکار
، گیرنده = بدهکار

و بر این اساس تراز ها و دفاتر کل و معین تهیه و تنظیم می شوند 
ماهیت نرم افزار حسابداری

نرم افزار حسابداری در واقع یک سیستم کامپیوتری است که با دریافت ارقام خام اولیه از اپراتور تمامی تراز ها و گزارشات دفاتر معین ، روزنامه و کل را محاسبه و نمایش می دهد

مزیت نرم افزار حسابداری و سیستم های مالی

 هنگامی که شما از سیستم دستی حسابداری جهت تنظیم امور مالی و فروش و یا انبارگردانی استفاده می کنید با هر اصلاحیه و تغییر در اطلاعات قبلی و یاهنگامی که نیاز به مشاهده سود و زیان این حسابداری دارید باید دوباره از اول تا آخر را شروع به محاسبه کنید که چنین کاری بسیار وقت گیر است و همراه با خطای زیادی می باشد ،که گاه چنین کاری با دست ماه ها طول می کشد اما با داشتن یک نرم افزار حسابداری مالی و فروش شما می توانید چنین کاری را در عرض چند ثانیه بدون خطا انجام دهید

تفاوت در نرم افزارهای حسابداری و انبارداری

 تفاوت در نحوه طراحی بخش های مختلف فروش ، خرید ، امور بانک ، تنظیم دفاتر چک ، انبار گردانی ، کاربر پسند بودن و راحتی کار ، دقت محاسبه ، امنیت اطلاعاتی ، پشتیبانی خریداران ، در دسترس بودن یا رایگان بودن دمو نمایشی یک نرم افزار سیستم حسابداری 

انواع نرم افزارهای حسابداری

 نرم افزارهای حسابداری مختلفی در بازار بصورت رایگان یا نمایشی یا پک نظیر سیستم های حسابداری رافع یا برلیان یا همکاران سیستم یا هلو یا آسمان وجود دارند

انواع سیستم های حسابداری

  • سیستم نرم افزار حسابداری مالی : که در تنظیم دفاتر کل و روزنامه و معین استفاده می شوند
  •  سیستم نرم افزار حسابداری فروشگاهی : که فروش روزانه و سود و زیان را کنترل می کنند
  •  سیستم نرم افزار حسابداری انبار و انبارگردانی
  •  سیستم نرم افزار حسابداری حقوق و دستمزد
  •  سیستم نرم افزار اتوماسیون حسابداری اداری و مالی ( دبیر خانه )
  •  سیستم نرم افزار حسابداری صنعتی و تولید یا بهای تمام شده