اصول حسابداری صنعتی و نرم افزارهای حسابداري

هزینه یابی مرحله ای و جریان گردش محصول

در فصل قبل اشاره شد که هزینه یابی در مؤسسات تولیدی به دو شکل صورت می پذیرد:

1- هزینه یابی سفارش کار

2- هزینه یابی مرحله ای

با هزینه یابی سفارشی کار به شکل کامل آشنا شدید در این فصل هزینه یابی مرحله ای را مورد بررسی قرار خواهیم داد.

در فصل گذشته اشاره شد به طور معمول هزینه یابی مرحله ای در مؤسساتی مورد استفاده قرار می گیرد که تولید آنها به شکل انبوه، پیوسته و یکسان می باشد و برای آنکه کالایی تولید شود مراحل مختلفی را باید طی کند. در ضمن گفته شد عموماً قیمت تمام شده یک واحد کالای تولید شده این مؤسسات قیمت تمام شده پایینی می باشد.

برای مثال به مؤسساتی چون صنایع نساجی، شیمیایی، پلاستیک سازی، کفش سازی، سیمان و سایر موارد مشابه اشاره شد.

باید توجه داشته باشید مؤسساتی که سیستم هزینه یابی مرحله ای دارند ممکن است سفارشاتی را نیز پذیرفته باشند ولیکن سفارش بخشی از تولید انبوه مؤسسه خواهد بود.

جریان گردش محصول در مؤسسات تولیدی چگونه می باشد

قبل از آنکه بحث هزینه یابی مرحله ای را بیشتر مورد تجزیه و تحلیل قرار دهیم لازم است با نحوه جریان گردش تولید محصول در مؤسسات تولیدی آشنا شوید.

اشاره شد در هزینه یابی مرحله ای تولیدات باید از مراحل مختلفی عبور کنند تا به صورت یک محصول ساخته شده درآیند.

در مبحث جریان گردش محصول در واقع مسیر حرکت تولید در مؤسسات تولیدی مطرح می شود جریان گردش محصول در مؤسسات تولیدی به صورتهای زیر می باشد:

1- گردش متوالی

2- گردش موازی

3- گردش انتخابی

1- گردش متوالی محصول یعنی چه ؟

در گردش متوالی محصول برای ساخت، عملیات یکنواخت و مشابهی به صورت متوالی و پشت سرهم بر روی هریک از اقلام تولید انجام می پذیرد.

به شکل 1-4 توجه کنید که مراحل تولید یک کارخانه نساجی را نشان می دهد

2- گردش موازی محصول یعنی چه ؟

در گردش موازی عملیات ساخت یک محصول ساخت محصول ممکن است از دو دایره به صورت موازی آغاز و در مرحله آخر و نهایی به صورت یک کالای ساخته شده با یکدیگر ادغام و ترکیب شود.

به شکل 2-4 توجه کنید که مراحل تولید مبل را در یک کارگاه مبل سازی نشان می دهد.

3- گردش انتخابی محصول یعنی چه ؟

در گردش انتخابی محصول، کالای در جریان ساخت می تواند از مراحل مختلف یا مسیرهای متفاوتی عبور کند و به محصول نهایی مورد انتظار تبدیل شود به عنوان مثال دریک کارگاه کیک پزی خمیر تهیه شده کیک می تواند در یک حالت مستقیماً به تنور پخت رفته و به شکل یک کیک ساده بسته بندی شد. و در حالت دیگر بخشی از خمیر کیک می تواند به مرحله ای دیگر رفته و مواد شکلاتی به آن اضافه شده و به تنور پخت وارد شود و به صورت کیک شکلاتی بسته بندی گردد.

و یا بخش دیگر از خمیر اولیه کیک به مرحله ای وارد شود که به آن اسانس میوه افزوده می شود و به شکل یک کیک میوه ای پخته شود و سپس بسته بندی گردد.

بنابراین برای ساخت کیک با توجه به بازار محصول خمیر کیک مسیر انتخابی را طی می نماید تا به محصول نهایی تبدیل شود.

به شکل 3-4 که طی مسیر انتخابی کارگاه کیک پزی را نشان می دهد توجه کنید.

  
دانلود برنامه حسابداری آسمان   دانلود برنامه حسابداری آسمان 
راهنمای نرم افزار حسابداری آسمان  راهنمای نرم افزار حسابداری آسمان
تصاویر اجرای حسابداري آسمان  تصاویر اجرای حسابداري آسمان
 
 
منظور از حسابداری صنعتی چیست؟

آشنایی با مفاهیم گزارشات حسابداری صنعتی

مقایسه حسابداری مالی و حسابداری بهای تمام شده

فهرست حسابها در مؤسسات تولیدی و حسابداری صنعتی

سیستم اطلاعات حسابداری صنعتی، فهرست حسابها، گردش حسابهای صنعتی و دفاتر کارخانه

گزارشهای حسابداری صنعتی و روش تهیه آنها

هزینه یابی چیست و چند نوع می باشد

نکات قابل توجه انجام محاسبات تخصیص هزینه های دایره در گزارش هزینه تولید

طبقه بندی هزینه ها چگونه است


طبقه بندی هزینه ها براساس ارتباط آنها با تغییر حجم و تعداد تولید

وظیفه دایره برنامه ریزی تولید در حسابداری چیست؟

منظور از تسهیم مستقیم سربار در حسابداری صنعتی چیست؟

گروههای هزینه سربار در حسابداری صنعتی کدامند؟

روش حسابداری سربار چگونه است و جذب سربار به چه شکل در حسابها ثبت می گردد

هزینه های سربار در حسابداری صنعتی

روش حسابداری مؤسساتی که از روش هزینه یابی سفارش کار استفاده می کنند چگونه است

روش هزینه یابی سفارش کار چگونه است؟

روش حسابداری در هزینه یابی مرحله ای

هزینه یابی مرحله ای و جریان گردش محصول

دایره حسابداری حقوق و دستمزد چگونه عمل می نماید

منظور از کسورات حسابداری چیست

ضایعات چیست و انواع آن در حسابداری صنعتی

سیستم تهیه مواد اولیه در مؤسسات تولیدی و حسابداری صنعتی

زمان سفارش مواد و حد تجدید سفارش

روش ثبت و حسابداری مواد مصرفی

ارزیابی موجودی مواد و روشهای قیمت گذاری مواد صادره از انبار

روشهای پرداخت دستمزد در مؤسسات تولیدی و طرحهای تشویقی

مالیات حقوق و دستمزد چیست

کنترل حقوق و دستمزد در حسابداری