بروز رسانی نرم افزار حسابداری | ۰۹-۱۲-۹۴

بروز رسانی نرم افزار حسابداری آسمان

تاریخ: ۰۹ اسفند ۱۳۹۴

تغییر جدید:

  • افزایش مقدار حروف نام شرکت
  • تست و افزایش حروف نام کالا و تغییر محیط تعریف کالا

اینجا را کلیک کنید جهت دانلود نسخه ۰۹ اسفند ماه ۹۴ نرم افزار حسابداری آسمان