تماس با مدیر


تلفن های تماس در دبی - امارات متحده عربی - خط اتصالات

   Etisalat: +۹۷۱۵۰۸۸۱۲۶۸۴

تلفن های تماس در دبی - امارات متحده عربی - خط دو

Du: +۹۷۱۵۵۱۴۵۲۲۰۹

توجه: امکان ارسال واتزآپ روی هر دو شماره فعال می باشد. در هر ساعت از شبانه روز می توانید پیام خود را روی واتزآپ ارسال کنید تا همان روز و یا روز بعد با شما تماس گرفته خواهد شد.

در صورتی که نیاز به طراحی نرم افزار حسابداری و یا هر نوع نرم افزاری جهت شرکت خود در دبی و ابوظبی دارید، فرم های ثبت و کار دست روی کاغذ را هم ارسال بفرمائید.

تماس از طریق واتزآپ و یا تلگرام

توجه: امکان ارسال پیام از طریق واتزآپ و یا تلگرام روی شماره فعال می باشد. در هر ساعت از شبانه روز می توانید پیام خود را روی تلگرام ارسال کنید تا همان روز و یا روز بعد با شما تماس گرفته خواهد شد.

واتزآپ
تلگرام

ارسال پیام از طریق همین صفحه

 

تماس با مدیر

Sending