دفتر کل حسابها


جهت معرفی حساب معین جدید در صفحه ی مرکزی در ردیف دوم روی منوی تصویری تعریف حسابها و کالاها کلیک کنید، منوی دیگری به صورت افقی باز میشود از منوی باز شده تعریف سر فصل معین را انتخاب کنید . فرم تعریف حسابها ی معین شامل دو جدول است : […]

تعریف سر فصل معین


دفتر کل نرم افزار حسابداری
در نسخه جدید نرم افزار حسابداری آسمان، شما می توانید نوع حساب های وجود در دفتر کل را مشخص کنید. البته برنامه به صورت پیش فرض این عمل را انجام می دهد.   توجه کنید که نوع حساب در تهیه گزارش های مالی ، گزارش سود و زیان و ترازنامه […]

تعیین نوع حساب های دفتر کل در نرم افزار حسابداری