نمونه اجرا نرم افزار حسابداری در ویندوز ده

در فیلم زیر نرم افزار حسابداری آسمان را مشاهده خواهید کرد که در ویندوز ده نصب و اجرا شده است