درباره نرم افزار حسابداری آسمان

بخش تولید و صنعتی و قراردادها

این بخش جهت ثبت اسناد تولید کالا در کارگاه های تولیدی قابل استفاده می باشد.

فرم های موجود شامل:

 • ثبت سند تولید کالا
 • ثبت فرمول تولید کالاها
 • اسناد تولید کالاها
 • ثبت قردادها

توجه کنید که امکان ثبت ارتباط قرارداد ها در تمامی فرم های معمولی برنامه حسابداری موجود می باشد

تعریف و مدیریت دفاتر مالی و دوره های حسابداری

در این فرم به هر تعداد دلخواه می توان دفاتر حسابداری مجزا در نرم افزار حسابداری آسمان ایجاد کرد. توجه کنید هیچ محدودیتی در ایجاد دفاتر مالی وجود ندارد.

امکانات نرم افزار و پشتیبانی

کپی و بازیابی اطلاعات، تنظیمات ثبت فاکتور فروش، فاکتور خرید و ایمیل کپی اطلاعات

ثبت امور چک و بانک

ثبت سند دریافت و صدور چکها و حواله های نقدی بانکی رسیده و ارسال شده

با ثبت هر دریافت چک و صدور چک، سند دوبل حسابداری مربوط به آن در سیستم حسابداری به صورت خودکار ثبت می شود و شما نیازی به ثبت جداگانه سند حسابداری چک و امور بانکی ندارید.

ثبت امور صندوق

 • امکان تعریف حساب صندوق های متعدد (حسابداری وجه نقد)
 • ثبت دریافت و پرداخت وجوه نقدی مشتریان بابت تسویه حساب و مانده حساب
 • ثبت هرینه های نقدی از محل صندوق منتخب مثل هزینه آب و برق و اجاره

گزارش های حسابداری

 • گردش حساب مشتریان و فروشندگان، دفتر چک ، بانک
 • گردش و موجودی کالاها و نمایش سود کالاها بر مبنای فاکتور فروش و خرید
 • گزارش دفاتر چک و موجودی حساب های بانکی
 • گزارش دفتر کل و حسابهای معین (حسابداری حرفه ای)، ترازنامه کل و معین به صورت دوره ای و محدوده تاریخ دار
 • محاسبه خودکار سود و زیان کالاها، سود خالص حاصل ازخرید و فروش و خدمات

حسابداری فروشگاهی - ثبت فاکتور فروش روزانه

شما می توانید این نرم افزار حسابداری را جهت ثبت فاکتورهای فروش صادره در فروشگاه خود استفاده کنید. در ضمن با ثبت هر فاکتور خرید یا فروش، به صورت خودکار و توسط سیستم از پیش تنظیم شده برنامه، مقدار موجودی کالاها در انبار ها تنظیم خواهند شد. 

 • ثبت فاکتور فروش و فاکتور خرید (سند حسابداری مربوطه به صورت استاندارد و خودکار ثبت می شود)
 • ثبت تعداد کارتن، تعداد در هر کارتن و جمع کل کارتن ها
 • امکان تعریف تصویر کالا جهت استفاده در صندوق مکانیزه
 • ثبت فاکتور فروش با بارکد خوان و امکان چاپ لیبل بارکد و برچسب بارکد ها روی پرینتر
 • تعریف بیش از یک انبار جهت دسته بندی کالاها در انبارهایی مختلف
 • تعریف بیش از یک صندوق جهت دسته بندی و مدیریت وجه نقد در اختیار کارکنان و تنخواه گردان

در هنگام استفاده از این نرم افزار حسابداری، نیازی به ثبت دفتر روزنامه و دفتر فروش روزانه نمی باشد و براحتی با چاپ این گزارشات از نرم افزار آسمان، آنها را بایگانی کنید

کدینگ حسابداری و تعریف کالاها

جهت تعریف لیست کالاها، حسابهای دفتر کل و معین، فروشندگان، مشتریان، حساب های
بانکی، صندوق ها، انبارها، ...

ثبت سند حسابداری

این فرم جهت حسابداران حرفه ای برای ثبت سند حسابداری دوبل میباشد

محیط اجرای حسابداری آسمان

سیستم عامل اجرا برنامه حسابداری  آسمان برنامه حسابداری آسمان قابل اجرا در:  نرم افزار برنامه حسابداری برای ویندوز ویستا نرم افزار برنامه حسابداری برای ویندوز XP نرم افزار برنامه حسابداری ویندوز سون
توجه: نصب این برنامه حسابداری در ویندوز سون (windows 7)،  ویندوز هشت (windows 8) و ویندوز ده (windows 10) به راحتی و بودن نیاز به هیچ نرم افزار جانبی امکان پذیر است.

جهت دانلود نرم افزار حسابداری روی لینک زیر کلیک کنید: دانلود برنامه حسابداری

توجه داشته باشید با استفاده از یک نرم افزار حسابداری بتوانید سرعت ثبت فاکتور ها و رسید ها را افزایش دهید و در وقت خود صرفه جویی کنید. بنابراین ابتدا و قبل از خرید هر نرم افزار حسابداری، نسخه تست آن را دانلود کنید و پس از ثبت چندین فاکتور و سند حسابداری و اطمینان از آن نسبت به خرید آن اقدام کنید.