ثبت چکهای دریافتنی اول دوره

چکهای دریافتنی اول دوره

هنگامی که شما شروع به استفاده از نرم افزار حسابداری می کنید، تعدادی چک از مشتریان خود در احتیار دارید که در تاریخ های سررسید مشخص قابل نقد کردن هستند. به این چک ها، چک های دریافتنی گفته می شود. چکهای دریافتنی هم بخشی از سرمایه اول دوره هستند و باید حتما ثبت شوند.

ثبت چکهای دریافتنی

جهت ثبت مطالبات اول دوره حساب ها در صفحه مرکزی برنامه حسابداری آسمان در ستون وسط ردیف سوم کلیک کنید

منوی مطالبات اول دوره در حسابداری

از منوی باز شده، روی منوی چکهای دریافتنی کلیک کنید تا فرمی شبیه شکل زیر باز شود

 

فرم ثبت چکهای اولیه دریافتنی در حسابداری
فرم ثبت چکهای اولیه دریافتنی