صفحه اصلی نرم افزار حسابداری آسمان

تصویر صفحه مرکزی نرم افزار حسابداری آسمان
صفحه اصلی نرم افزار حسابداری آسمان _ حالت جامع

در این صفحه می توانید به تمامی بخش های نرم افزار دسترسی پیدا کرده و فرم های لازم را جهت ثبت سند حسابداری و صدور فاکتور اجرا کنید. همچنین می توانید با کلیک روی منوی بالایی صفحه حالت برنامه را به جامع و کامل، فروشگاهی، خدماتی و صنعتی تغییر دهید